Адвокат, работи во Адвокатска канцеларија Емил Мифтари. Има повеќе од 15 години искуство во различни области од правото. Неговата главна специјализација е кривичното право, судството и човековите права, но активно работи и во повеќе области од граѓанското право. Емил често беше ангажиран како предавач за млади правници, фокусирајќи ја својата обука за содржината и правните ефекти на Европската конвенција за човекови права и за процесот на аплицирање пред ЕСЧП. Емил Мифтари беше еден од основачите на ЦПИА во 2012 година, а истата година беше избран за член на ИО. Тој исто така беше основач и активист во МЗМП. Емил Мифтари има широко познавање на функционирањето на правниот и судскиот систем во Северна Македонија.