Дипломиран правник, експерт во циклусот на управување со проекти. Работел во Мисијата на ОБСЕ во Скопје и во моментов работи во Виена како специјалист за програми и буџет во МААЕ на ООН. Ивица беше еден од основачите на ЦПИА во 2012 година, а истата година беше избран за член на ИО. Тој исто така беше основач и активист во МЗМП. Ивица има големо искуство во меѓународното право и е добро запознаен со функционирсањето на ЕУ и меѓународните стандарди за работа и имплементација на проекти.