Оглас за ангажирање на 2 правни експерти

Во рамките на проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“, ЦПИА објавува оглас за ангажирање на 2 (два) правни експерти.

Во овој ангажман е предвидена изработка на методологија за следење на законодавството усвоено согласно Стратегијата за реформа на правосудството и Акцискиот план. 

Проектот е финансиран од Европската Унија преку Сектор за финансирање и склучување на договори при Министерството за финансии.

Повеќе информации за самиот оглас може да најдете на следниот линк:

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ 2 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МЕТОДОЛОГИЈА 02-2019.PDF 

Gorica Nadjinska
Share
This