Продолжување на рокот за пријавување на 2 (два) правни експерти за спроведување на проценка на институционалната рамка за спроведување на законодавството за животна средина

Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) за потребите на проектот ,,Добро владеење во животна средина за имплементација на Зелена Агенда за Западен Балкан” финански поддржан од Европската Унија го продолжува повикот за ангажирање на 2 (два) правни експерти за спроведување на проценка на институционалната рамка за спроведување на законодавството за животна средина.

Краен рок за аплицирање: 26.04.2024

Повикот може да го превземете на линкот подолу:

Ana
Share
This